Petr Sýkora

Cena za Individuální filantropii

Se svým společníkem Janem Černým vybudoval a následně prodal firmu Papirius, která dodávala firmám kancelářské potřeby.

Oba se poté rozhodli ČÁST peněz věnovat do dobročinného projektu.

Inspirovali se slovenským nápadem a Založili Nadaci Dobrý anděl, která pomáhá rodinám s dětmi.

Z jednoduchého nápadu se stal rozsáhlý projekt.

Základem fungování nadace je jasný a transparentní systém rozdělování peněz mezi rodiny, které to potřebují.

Všechny finanční příspěvky jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám.

Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jejích zakladatelů a dalších filantropů.

Každý Dobrý anděl získá svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu konkrétně jeho příspěvek pomáhá.

V Česku pomohlo již přes 70.000 Dobrých andělů více než 4.000 rodinám.