NET4GAS

Cena pro Dobrou firmu

Suchou nohou mezi vodou. Tak se jmenuje už osmdesátá přírodní lokalita…

… kterou ve svém programu “blíž přírode” nedávno otevřela…

… firma net4gas spolu s českým svazem ochránců přírody.

Právě výstavba naučných stezek…

… pozorovatelen, informačních panelů…

… ale také ochrana vzácných rostlin, zvířat a území jsou hlavními cíli programu.

Firma dlouhodobě podporuje oblast související s jejím byznysem.

USILUJE O TO, ABY JEJÍ PODNIKÁNÍ BYLO ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

Přispívá tak k zachování přírodního i kulturního bohatství Česka.