Milan Dzuriak

Cena pro mladé filantropy

Milan chtěl skákat do výšky na olympiádě.

V 18 letech mu ale diagnostikovali nemoc kyčlí a Bechtěrevovu chorobu.

Ztratil věc, ve které vynikal a kterou žil.

Chtěl porážet vlastní bolest a pomáhat jiným lidem se zdravotními problémy.

Vyrazil na první Cestu proti bolesti, objel na kole Česko.

Žádal lidi, aby posílali peníze na dobročinnost.

Plnil sny druhým.

Nejvíc ho baví dětem a mladým lidem s postižením ukázat, že handicapem život nekončí.

Od nemocného kluka, který si už nikdy své sny nesplní, pro nemocné děti, kteří ještě své sny mohou zažít.