Mathilda Nostitzová

Cena za Individuální filantropii

Když bylo Mathildě 12 let, v roce 1948, vyhnali její rodinu z Československa.

Obletěla celý svět, žila s italským velvyslancem a pracovala pro leteckou společnost.

Po revoluci se vrátila do Česka a svůj čas věnuje pomoci zrakově postižením.

Proto projekty Nadačního fondu Mathilda pomáhají ve vybavování bytů tak, aby tito lidé byli soběstační.

Fond se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů.

Nebo pořádá koncerty nevidomých hudebníků.

Jak si zalít kávu a neopařit se?

Jak si uvařit jednoduché jídlo?

Právě s takovými drobnými úkony lidem se zrakovým postižením fond pomáhá.