J. Školník & Hobra‑Školník

Cena za filantropii v regionech

Broumovsko je na severu, ze 3 stran obehnané Polskem.

Daroval ho král Přemysl Otakar I. benediktinskému řádu. V darovací listině je popsáno jako “krajina děsná v širé pustině”.

Jedná se o chráněnou krajinnou oblast se známými Broumovskými a Adršpašskými skalami

Jan Školník chce Broumovsku vrátit jeho hrdost.

Na Broumovsku podniká, jeho firma vyváží filtrační zařízení pro vinaře, potravináře a farmaceuty po celém světě.

Velkou část svého času vkládá do obnovy celého regionu.

Se svojí rodinou založil Agenturu pro rozvoj Broumovska.

Obnovují Broumovský klášter na kulturní a vzdělávací centrum.

Pořádají také hudební festival “Za poklady Broumovska”.