ČSOB

Cena pro Dobrou firmu

Záběr aktivit, kterými v Česku pomáhá ČSOB, je nebývale široký.

Od profesionalizace neziskovek…

… až třeba po podporu komunitního života a sousedských vztahů.

Firma stála u zrodu myšlenky vzniku Fondu vzdělání Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Protože společenská odpovědnost je od začátku jedním ze základních pilířů firemní filozofie ČSOB.

Z Fondu vzdělání VDV už stipendium dostaly stovky studentů.

ČSOB pokračuje ve filantropických aktivitách i v současnosti, a to nejen darováním peněz.

Firma podporuje dobrovolnictví vlastních zaměstnanců v podobě pomoci odborné i manuální.

Mezi unikátní projekty patří i Karta dobré vůle – debetní karta, jejíž prostřednictvím klienti při platebních transakcích přispívají na veřejně prospěšné projekty.